Przewodnik Wspólnoty VIII
ks. Sebastian Kozyra
+ 48 504 321 926
kozyra.sebatian@gmail.com

Szefowie Bazy
Mirosława i Wiesław Łopatka
+ 48 692 119 885

Kwatermistrz
Jacek Gąska
+ 48 728 159 502

Służba Medyczna
Marcin Kołata
+ 48 530 002 695

Reklama