RODO- Ochrona wizerunku 2022

Wytyczne GIS 2022

Zgoda na udział osoby niepełnoletniej